bystander

Onderzoek naar het “bystander effect”

Vrij recent is door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) onderzoek gedaan naar het zogenaamde “bystander effect”. Dit is het verschijnsel dat wanneer mensen getuige zijn van een noodsituatie, zij er voor kiezen om niet in te grijpen wanneer er veel omstanders aanwezig zijn. De onderzoekers gebruikten voor het[...]

Lees Meer »