Overheidsaanpak tegen criminele motorbendes succesvol

628815

In het integrale landelijke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs [pdf] is te lezen dat er vooruitgang geboekt is in de aanpak tegen criminele motorbendes. De succesvolle aanpak is vooral te danken aan de samenwerking van de verschillende gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Koninklijke Marechaussee, het Rijk en de Belastingdienst.

”Intimidatie door OMG’s – jegens wie en op welke manier dan ook – is onaanvaardbaar,” aldus minister Opstelten

Zero-tolerancebeleid tegen criminele motorbendes

Het in 2012 ingevoerde zero-tolerance beleid voor motorbendes zorgt ervoor dat de zogenaamde outlawbikers sneller strafrechtelijk en effectief aangepakt kunnen worden. Volgens de gepubliceerde cijfers heeft ongeveer 80% van de motorbendeleden een strafblad, waarbij sprake is van georganiseerde misdaad waaronder wapen- en drugshandel. Verder vindt afpersing, intimidatie en geweld plaats, met name in de horeca- en de beveiligingssector.

In het filmpje hieronder zijn Henk Kuipers, voorzitter van motorclub Satudarah, en Jeanine Hennis, VVD-Tweede Kamerlid, gezamenlijk te zien bij Pauw & Witteman.

Aanpak criminele motorbendes

De integrale aanpak van de outlaw motorcycle gangs heeft erin geresulteerd dat er ruim 300 verdachten verhoord en strafrechtelijk vervolgd zijn. De aanvragen voor een clubhuis zijn niet alleen strenger geworden, dankzij de nieuwe aanpak zijn tientallen clubhuizen gesloten vanwege overtreding van de Drank- en Horecawet of het feit dat het clubhuis een andere bestemming heeft gekregen dan waarvoor het oorspronkelijk diende.

Den Oudsten: “Satudarah dreigt nu een café in de binnenstad te kopen dat als clubhuis moet dienen. Maar een dergelijke aanschaf zullen we ook niet toestaan als de legale herkomst van het geld niet vast staat en als de kopers niet van onbesproken gedrag zijn.”

Onderlinge concurrentie en geweld van motorbendes waarop snel en efficiënt in is gespeeld, heeft er eveneens voor gezorgd dat de ingeslagen weg en de gezamenlijke aanpak vruchten afwerpt. De bikers zullen door de verschillende instanties in de gaten gehouden worden om zo de ingeslagen weg van succes te blijven volgen.