Onderzoek naar het “bystander effect”

bystander

crowd-behaviorVrij recent is door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) onderzoek gedaan naar het zogenaamde “bystander effect”. Dit is het verschijnsel dat wanneer mensen getuige zijn van een noodsituatie, zij er voor kiezen om niet in te grijpen wanneer er veel omstanders aanwezig zijn. De onderzoekers gebruikten voor het onderzoek een online forum waarbij de aanwezigheid van de deelnemers op het forum achtereenvolgens onopvallend en opvallend was. Op het forum plaatsten zijn berichten van mensen in emotionele nood en in beide situaties werd getest hoe snel de deelnemers hulp aanbieden.

Uit het onderzoek bleek dat als mensen zich bewust waren van hun publieke aanwezigheid (bijv. door het gebruik van een webcam op het forum) in een drukke sociale omgeving, ze eerder hulp aanboden dan wanneer hun aanwezigheid onopvallend was.