Een derde winkeliers doet minder aangifte na ontmoediging politie

stelen

Een in maart gehouden enquête onder winkeliers in opdracht van het NRCV programma ‘Altijd Wat Monitor’ laat zien dat de politie winkeliers aanmoedigt om minder aangifte te doen. Het gevolg hiervan is dat zeker een derde van de winkeliers die wel eens te maken krijgen met een vorm van criminaliteit, geen aangifte meer doet. Dit is in grote tegenstelling tot het beleid dat erop gericht is om elke aangifte niet alleen serieus te nemen, maar vooral ook te behandelen. In het geluidsfragment hieronder wordt er gesproken over de uitkomst van het onderzoek.

Ondernemersvertegenwoordigers stellen harde eisen

Aangifte doen betekent voor de winkelier niet alleen tijd- en geldverlies, maar als de politie de winkelier ontmoedigd om aangifte te doen, dan is dit erg demotiverend. In een gezamenlijke reactie komen de verschillende ondernemersvertegenwoordigers, waaronder de Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland en de Koninklijke Horeca Nederland met een eisenpakket om de stijgende criminaliteit tegen winkeliers niet alleen te bestrijden, maar vooral om serieuzer genomen te worden door de politie.

Een van de gestelde eisen is dat de aangifte voortaan op locatie opgenomen wordt. Hierdoor hoeven winkeliers niet meer volgens afspraak langs het politiebureau te gaan. Verder wordt erop aangedrongen dat de aangifte door een gediplomeerde agent opgenomen wordt en niet door een buitengewoon opsporingsambtenaar zoals dit nu het geval is. Daarnaast stellen de ondernemersvertegenwoordigers dat zij graag op de hoogte gehouden willen worden met betrekking tot de status van de aangifte.

“Online aangifte is goed bedacht en zorgt ervoor dat ik in de avond geen uren op het politiebureau doorbreng maar het werkt gewoon niet!”

Politie en ministerie ontkennen het ontmoedigen van aangifte doen

Zowel een hooggeplaatste functionaris van de politie als een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Politie ontkennen het feit dat de politie het doen van aangiftes ontmoedigd. Elke aangifte moet niet alleen opgenomen worden, maar serieus bekeken en behandelt worden, aldus de plaatsvervangende politiechef van de Nationale Politie dhr. Ruud Bik. Een woordvoerder van het ministerie ontkent de aantijgingen eveneens en vindt dat met twee derde die wel aangifte doet, de feiten voldoende weerlegt worden.