Andere vormen van criminaliteitsbestrijding

Naast criminaliteitsbestrijding door overheidsinstanties zijn er ook andere, vaak particuliere, initiatieven en methoden om criminaliteit te bestrijden. Deze vormen van criminaliteitsbestrijding zijn vaak ontstaan uit een behoefte aan meer veiligheid vanuit de samenleving.

 

Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een samenwerking van verzekeraars, politie, MKB, VNG, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie die helpt om Nederland veilig en leefbaar te maken door het ondersteunen van veiligheidsprofessionals. Dit gebeurt door het vormen van netwerken en samenwerkingsverbanden.

Meldpunten

Er bestaan diverse meldpunten waar burgers criminaliteit kunnen melden. Met deze gegevens kan de politie nader onderzoek instellen. Bekende meldpunten zijn: Meldpunt Cybercrime, Meldpunt Internetoplichting, Meld Misdaad Anoniem en het Loket Transportcriminaliteit. Tevens is er nog het televisieprogramma Opsporing verzocht dat de hulp van burgers inroept om politiezaken op te kunnen lossen.

Cameratoezicht

Cameratoezicht kan door de politie gebruikt worden als middel bij de opsporing van strafbare feiten, maar particulieren en bedrijven kunnen ook gebruik maken van cameratoezicht. Zo kan een werkgever camera’s inzetten bij de preventie van diefstal en fraude. Het gebruik van camera’s is echter wel gebonden aan wet- en regelgeving, met name op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Veilig ondernemen scan

Voor ondernemers die criminaliteit binnen hun bedrijf willen voorkomen en bestrijden, is er de Veilig ondernemen scan . Deze gratis scan is ontwikkeld op initiatief van o.a. de politie, het CCV, het Verbond van verzekeraars en VNO NCW. Met deze scan kunnen ondernemers inzicht krijgen in de criminaliteitsrisico’s die de huisvesting en de bedrijfsvoering met zich mee brengen. Na het invullen krijgt de ondernemer een onafhankelijk advies met passende beveiligingsmaatregelen.

Particuliere recherchediensten

Bedrijven kunnen tegenwoordig gebruik maken van bedrijven die particuliere recherchediensten aanbieden zonder de politie in te hoeven schakelen. Dit heeft voor een bedrijf een aantal voordelen. Zo kan het bedrijf bepalen wat er met de resultaten gebeurt en eventueel zelf sancties opleggen. Bovendien loopt het bedrijf geen kans om negatief in de publiciteit te komen. Een ander voordeel is dat particuliere recherchediensten geen personeelstekort hebben, minder gebonden zijn aan regels en gemakkelijk beschikbaar zijn. <