Aantal jeugdcriminelen daalt door juiste aanpak

bendes

Recente cijfers hebben uitgewezen dat er een blijvende daling te zien is in het aantal jeugdcriminelen en probleemjongeren. Dit alles heeft te maken met een nieuw beleid dat door de overheid ingesteld is inzake het snel en consequent straffen van jongeren die over de scheef zijn gegaan volgens het jeugdstrafrecht.

Aanpak criminaliteit onder jongeren

Het opgestelde rapport van het Ministerie van Veiligheid en Politie laat zien dat het kabinet in zijn beleid om jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast aan te pakken succesvol is geweest. Het beleid houdt in dat er volgens een meersporenaanpak gewerkt wordt.

Jeugdbendes

Naast de strafrechtelijke aanpak volgens het jeugdstrafrecht wordt gewerkt aan het in herhaling vallen van foutief gedrag door de volgende aanpak:

1. Persoonsgerichte aanpak
Elke jongere is anders en verdient een andere aanpak, waarbij de zogenaamde veelplegers een gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd kunnen krijgen.

2. Trainings- en scholingsprogramma’s
Een ander punt dat veel aandacht verdient in de bestrijding van jeugdcriminaliteit zijn diverse scholings- en trainingsprogramma’s waarmee de jongeren via opleiding en scholing terug geholpen worden naar een goede plek in de maatschappij.

“Na verblijf in een justitiële jeugdinrichting gaat de jeugdige weer deelnemen in de samenleving: op school, met een studie of met werk. Het scholings- en trainingsprogramma (STP) dient als middel voor de verdere voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij.”

3.Goede nazorg en begeleiding
Goede nazorg en begeleiding door diverse instanties in zogenaamde netwerk- en trajectraden is van eminent belang om terugval te voorkomen. De samenwerkende instellingen helpen de jongeren aan een inkomen, school of werk en onderdak.

Hieronder is een filmpje te zien van de 600 aanpak die in Amsterdam gehanteerd wordt.

Gemeenten bepalen zelf beste aanpak

Om de criminaliteit onder jongeren optimaal aan te kunnen pakken zijn de gemeenten redelijk vrij in de wijze waarop zij omgaan met de aanpak van jeugdcriminelen. Inmiddels hebben de verschillende gemeenten met hun aanpak, waaronder de 600 aanpak in Amsterdam, de Mammoetaanpak in Den Haag en de Kopstukkenaanpak in Utrecht bewezen dat er een wezenlijke afname van criminaliteit gerealiseerd is dankzij een goede aanpak.